Drzwi zewnętrzne drewniane

Nie ma drzwi całkowicie odpornych na włamania. Można jednak wybrać takie, które odznaczają się największą skuteczności. W ofercie marki Topic, która produkuje drzwi od przeszło 35 lat, znajdują się drzwi zewnętrzne drewniane, które w sposób indywidualny można dostosować do swoich potrzeb. Są to drzwi trwałe, bezpieczne i solidne, z których korzystać będzie można w bardzo komfortowy sposób. I to przez bardzo długi czas.

Drzwi Topic – indywidualny design

drzwi drewniane indywidualny design
Drzwi Topic zostały stworzone z myślą o osobach poszukujących indywidualnych rozwiązań. Odznaczają się one niepowtarzalnym designem dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika. Marka osiągnęła mistrzostwo w łączeniu naturalnego drewna z technicznymi rozwiązaniami. Drzwi tworzą spójną całość, która wygląda i działa w nienaganny sposób. Drzwi zewnętrzne drewniane zostały wyposażone w najlepszej jakości zabezpieczenia. Zastosowana została w nich także termoizolacja, która zapobiega uciekaniu ciepła z domu. Są to idealne drzwi wejściowe do wyjątkowego domu.

Argumentem, który przemawia za drzwiami Topic jest ich wysoka efektywność energetyczna, materiały wykonane z surowców odnawialnych, a także wyjątkowo wysoki standard bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest także design, który jest wręcz nienaganny.

Wytrzymała konstrukcja

Jedną z najważniejszych cech, jaką powinny posiadać drzwi zewnętrzne drewniane jest solidna konstrukcja. Drzwi zewnętrzne muszą ją mieć na tyle solidną, aby skrzydło nie rozpadło się lub nie otworzyło się po uderzeniu w nie nogą lub przy użyciu podręcznych narzędzi. Istotne jest, aby ramiaki w drzwiach miały odpowiednie wzmocnienia. Istotny jest również sposób zamocowania płycin i przeszkleń. Ramki mocujące powinny być skonstruowane i przymocowane do drzwi w ten sposób, by maksymalnie utrudnić ich wyjęcie, gdy są od strony zewnętrznej, bądź wypchnięcie, gdy zamontowane są od wewnętrznej strony mieszkania. Jeżeli chcemy wybrać drzwi zewnętrzne drewniane z przeszkleniami, należy sprawdzić, czy zastosowane szkło jest bezpieczne i czy posiada odpowiednią klasę odporności.

Dodatkowe zabezpieczenia


Wszystkie drzwi zewnętrzne, które znajdują się w ofercie marki Topic posiadają dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe. Jednym z najbardziej nowoczesnych jest czytnik linii papilarnych Fingerprint Topic Integra, który pozwoli na wejście do domu jedynie uprawnionym do tego osobom. Taki system zabezpieczenia jest więc bardzo skuteczny. Rozwiązania tego typu są coraz bardziej powszechne, szczególnie w nowoczesnych domach inteligentnych, które wyposażone są w innowacyjne systemy.

Tagi


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.