Drzwi antywłamaniowe – na co zwrócić uwagę

Włamywacze do domu najczęściej próbują wejść przez drzwi zewnętrzne, boczne lub balkonowe. Dlatego też, każdy budynek powinien zostać wyposażony w idealne drzwi antywłamaniowe, które będą w stanie utrudnić to zadanie włamywaczowi.

Odstraszenie złodzieja

Trwałość oraz zabezpieczenia drzwi wejściowych mogą skutecznie odstraszyć złodzieja, który będzie musiał bardzo wiele czasu poświecić na to, aby przedostać się do wnętrza domu. Po prostu zrezygnuje w obawie przed złapaniem na gorącym uczynku. Dlatego, wybierając drzwi antywłamaniowe nie należy zdawać się na przypadek. Wszystko należy dokładnie przemyśleć, a wybór będzie bardzo dobry.

Normy bezpieczeństwa i certyfikaty

ryglowanie
Wszystkie drzwi zewnętrzne muszą spełniać normy bezpieczeństwa, które zostały potwierdzone certyfikatami. Warto od razu o to zapytać producenta, jeżeli decydujemy się na zakup drzwi wejściowych. Na przykład firma Internorm sprzedaje jedynie drzwi antywłamaniowe, posiadające certyfikaty. Innych nie znajdziemy w jej ofercie, co świadczy o wysokie jakości oferowanych rozwiązań.

Na certyfikacie, który pokaże nam producent, znajdziemy informacje o tym, jak długo drzwi będą stawiały opór włamywaczowi oraz jakich narzędzi będzie musiał użyć, aby przełamać zabezpieczenia. Najlepsze drzwi antywłamaniowe mogą wydłużyć pracę włamywacza nawet do 20 minut, co jest bardzo dobrym wynikiem. Standardy drzwi wejściowych oznaczane są według sześciostopniowej normy europejskiej, w której obowiązuje numeracja klas bezpieczeństwa od 1 do 6. 1 i 2 klasa to drzwi o podwyższonej odporności na włamania. Natomiast drzwi antywłamaniowe to klasa 4. Klasą 5 i 6 zostały określone drzwi pancerne, które montowane są w bankach.

Zawsze pamiętaj, aby nabywać jedynie drzwi antywłamaniowe, mające odpowiednie atesty i certyfikaty. Dzięki temu, będzie się miało pewność, że kupione drzwi spełnią odpowiednio swoje zadanie. Nigdy nie należy wierzyć producentowi na słowo. Jeżeli nie będzie chciał pokazać nam certyfikatów, będzie to oznaczało, że chce nas oszukać. Producent ma obowiązek pokazać klientowi certyfikaty, jakie drzwi zewnętrzne posiadają. Jest to standard.

Co jeszcze powinny mieć drzwi antywłamaniowe?

Dobrze wykonane drzwi antywłamaniowe powinny posiadać solidną konstrukcję wzmocnioną hartowanymi prętami. Powinny posiadać silne zawiasy oraz bolce uniemożliwiające wyważenie drzwi. Najważniejszym elementem jest tutaj oczywiście zamek. Drzwi antywłamaniowe można również wyposażyć w specjalne klamki, które będą w stanie utrudnić złodziejowi dostanie się do domu. Przydatny jest także system automatycznego ryglowania z kontrolą dostępu.

W drzwiach wejściowych Internorm można również wbudować czytnik linii papilarnych. Układ sterujący jest wówczas umieszczony w bezpiecznym miejscu na skrzydle drzwi. Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ pozwala na otworzenie drzwi dopiero wtedy, gdy zostanie odciśnięty palec właściciela domu.

Jeżeli podczas zakupu drzwi antywlamaniowych będzie się zwracało uwagę na te czynniki, na pewno można będzie wybrać najlepsze.

Tagi


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.