Bezpieczne drzwi wejściowe – jak dokonać wyboru?

Jakie wybrać drzwi wejściowe do domu? To pytanie zadanie sobie każda osoba, która posiada własne cztery kąty. Przede wszystkim drzwi zewnętrzne powinny być trwałe, bezpieczne i elastyczne. Warto wyposażyć je w elementy, które dodatkowo utrudnią wejście do domu włamywaczowi.

Klamki do drzwi

Oczywiście, drzwi wejściowe nie mogą posiadać klamek pokojowych. Muszą w nich zostać zastosowane specjalne klamki. Nie należy stosować tu klamek ze śrubami widocznymi od strony zewnętrznej. Bardzo łatwo można je wymontować. Bezpieczne klamki, które producenci drzwi posiadają w swojej ofercie, chronią zamek przed rozwierceniem. Śruby mocujące tych klamek są niewidoczne od strony zewnętrznej, a zamek zabezpiecza dodatkowa stalowa blacha umieszczona od spodu szyldu.

Zamki drzwiowe

ryglowanie
Najlepiej wybrać drzwi, które posiadają co najmniej trzy zamki z jedenastoma ryglami. Część powinna znajdować się przy zamku głównym, a pozostałe przy zamkach pomocniczych i dodatkowych. Pozwoli to na stworzenie bardzo dużej bariery, którą złodziej będzie musiał pokonać, aby wejść do domu. Będzie to dla niego nie lada wyzwanie. Warto zwrócić uwagę, czy wybrany model drzwi posiada także górny rygiel. Zwiększy to odporność na próbę wywarzenia.

Bolce antywłamaniowe

Zabezpieczenia antywłamaniowe powinny znaleźć się także na połączeniu skrzydeł z ościeżnicą od strony zawiasowej. Bolce antywłamaniowe skutecznie odstraszą każdego złodzieja. Są to elementy metalowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy, w związku z czym skrzydło trudno jest wypchnąć z ościeżnicy.

Klucz centralny

Klucz centralny jest świetnym rozwiązaniem, które sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ma się kilka drzwi do otwierania. Nieporęczne jest szukanie osobno klucza do każdych drzwi. Posiadając jeden, można będzie skutecznie dostać się do wszystkich drzwi. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w biurowcach, w których jest sporo drzwi wejściowych do otwierania. Klucz tego typu można dać jedynie uprawnionym pracownikom. Można będzie mieć wtedy pewność, że do budynku nie wejdą nieuprawnione osoby. Zwiększy to na pewno poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Czytnik linii papilarnych

czytnik linii papilarnych
Prestiż domu może podnieść czytnik linii papilarnych, który pozwoli na otwieranie drzwi bez użycia klucza. Będzie to bardzo nowoczesne rozwiązanie, którego pewno pewnością pozazdrości nam każdy sąsiad. Wreszcie nie trzeba będzie martwić się, że nie zabrało się z domu kluczy. W końcu dłonie zawsze ma się przy sobie.

Warto zwrócić uwagę na powyższe elementy. Dzięki temu, uda się wybrać drzwi wejściowe spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa.

Tagi


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.