Antywłamaniowe drzwi wejściowe – na co zwrócić uwagę?

Drzwi antywłamaniowe są najprostszym oraz najbezpieczniejszym sposobem na zabezpieczenie domu przed włamywaczami. Mają one zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jedni uważają, że bezpieczne drzwi wejściowe to po prostu zamknięte drzwi. Drudzy wierzą w sens instalowania drzwi antywłamaniowych jedynie wtedy, gdy cały budynek posiada właściwe zabezpieczenia. Jednak, zawsze lepiej wyposażyć dom w drzwi antywłamaniowe, aby mieć czyste sumienie, że zrobiło się wszystko, aby zabezpieczyć budynek. Na co zwracać uwagę podczas ich wyboru?

Drzwi antywłamaniowe – na co zwracać uwagę?

drzwi antywlamaniowe  przekroj
Najważniejsze jest, aby drzwi antywłamaniowe posiadały solidną ościeżnicę, skrzydła i zamki. Muszą one wytrzymać próbę włamania oraz wyważenia. Najlepszy sposób montażu stalowej ościeżnicy to zamocowanie jej do muru za pomocą kotew i obmurowanie. Zbudowane ze stalowej ramy skrzydło jest wzmocnione kratownicą z metalowych prętów. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia izolacja termiczna i akustyczna – z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu. Takie zabezpieczenie włamywaczowi będzie bardzo ciężko pokonać.

Jeszcze trudniejsze do pokonania jest skrzydło, w którego konstrukcji znajdują się obrotowe pręty stalowe. Przekręcają się one podczas próby przecięcia uniemożliwiając prace narzędziom tnącym. W związku z tym, włamywacz będzie się musiał bardzo natrudzić, aby w ogóle tę czynność wykonać. Zawiasy, jakie posiadają drzwi antywłamaniowe powinny uniemożliwiać wyjęcie skrzydła z ościeżnicy. Dlatego właśnie na skrzydle drzwi antywłamaniowych znajdują się bole antywyważeniowe, które w przypadku przecięcia zawiasów dodatkowo utrzymują skrzydło w ościeżnicy.

Kolejnym zabezpieczeniem, które może ochronić drzwi wejściowe przed wyważeniem jest metalowy próg. Ogranicza on możliwość podważenia skrzydła.

Zamek centralny w drzwiach antywłamaniowych

Ważnym elementem, jaki powinny posiadać antywłamaniowe drzwi wejściowe jest atestowany, wpuszczany zamek centralny z wymienną wkładką. Powinien on posiadać klasę odporności C. Uruchamia on rygle, które wysuwają się w kilku kierunkach. Dobrze zabezpieczone drzwi mają ich nawet 14, słabiej – tylko 4. Większa liczba rygli podnosi odporność drzwi na próbę wyważenia. Rygle mają najczęściej 14 mm średnicy. Wysuwają się w trzech kierunkach. Jeżeli kupiliśmy drzwi, w których rygle wysuwają się także w dół, należy pamiętać o tym, aby od czasu do czasu czyścić otwory. Nie może w nich zalegać piach, ani inne zanieczyszczenia. System nie będzie wówczas działał skutecznie.

Tagi


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.